Algemeen

Avatar doorBeheerder

In Colombo

Monique is in de buurt van Colombo en heeft patienten bezocht die ze bij eerdere bezoeken ook gezien heeft. Eén man, moest direct opgenomen worden in het ziekenhuis wegens ernstige ontstekingen. Er is ook iemand meegestuurd om hem te verzorgen.

Monique Teeuwen-Martens doorMonique Teeuwen-Martens

Nieuwe foto’s

Allerlei nieuws over onze januari-reis is te vinden bij de foto’s.

Avatar doorBeheerder

Vergadering met NIPS

Vergadering met NIPSL National Institute for the Care of Paraplegics Sri Lanka. Samenwerking bestaat al meer dan 20 jaar. Wij zijn ook lid van de NIPSL.

Monique Teeuwen-Martens doorMonique Teeuwen-Martens

Drie weken Sri Lanka

We zijn weer in Sri Lanka! Er is een nieuwe highway aangelegd naar het zuiden van Sri Lanka, waardoor we daar ook kunnen komen in één dag.

Marga Martens doorMarga Martens

Vriendenloterij

Wij hebben een mooie bonus voor de Stichting ontvangen van de Vriendenloterij, naar aanleiding van de succesvolle belactie van 22 april!
Bedankt bellers en deelnemers Vriendenloterij!

Bent u, of wordt u  deelnemer van de Vriendenloterij?
Dan kunt u de Stichting help Sri Lanka aanmerken als uw goede doel. Van uw lot gaat dan de helft direct naar uw zelfgekozen doel.
vriendenloterij
belactie

Avatar doorBeheerder

“Fairtrade” informatieavond

Op een “Fairtrade” informatieavond  van het ►KVG Venray vertelde  Monique Teeuwen-Martens  over haar revalidatieprojecten in Sri Lanka.
Het KVG heeft 1/3 deel van het geld dat over was van het project ‘Jacqueline Brazilië’, geschonken aan Monique voor haar stichting S.R.O.  ‘Help Sri Lanka’.  Zij vertelde zeer boeiend over de breed opgezette werkzaamheden die zij al ruim 35 jaar verricht voor deze stichting met als doel het verbeteren van de leefomstandigheden van mensen met een handicap. Elke gedoneerde euro wordt gegarandeerd rechtstreeks aan de betrokkenen besteed. Het gaat van leveren van hulpmiddelen (o.a. rolstoelen, bedden, brillen),  aanpassing van de woonomstandigheden (bouwen van toiletten / douches), of het opzetten van een gehandicapte organisatie, tot advisering en bemiddeling bij uit te voeren therapieën of operaties. Ook bezoekt zij regelmatig de Venrayse  Zr. Johannes (Gerdie Muijsers).  De oproep om gebruikte brillen mee te nemen, leverde een verrassend grote respons op waarmee Monique heel blij was.  Voor mensen die de Stichting Revalidatiemiddelen voor Ontwikkelingslanden financieel willen steunen volgt hier het banknummer: NL32 INGB 0002 8428 05.
fairtrade

Avatar doorBeheerder

ANBI status

Wij zijn bezig met het verkrijgen van de ANBI status.
Voor donateurs zijn er voordelen: bij de opgave van uw inkomstenbelasting kunt u giftenaftrek krijgen voor giften aan een instelling met ANBI-status.

Stichting Help Sri Lanka - 2020 - Gemaakt in WordPress door De Websites