“Fairtrade” informatieavond

Op een “Fairtrade” informatieavond  van het ►KVG Venray vertelde  Monique Teeuwen-Martens  over haar revalidatieprojecten in Sri Lanka.
Het KVG heeft 1/3 deel van het geld dat over was van het project ‘Jacqueline Brazilië’, geschonken aan Monique voor haar stichting S.R.O.  ‘Help Sri Lanka’.  Zij vertelde zeer boeiend over de breed opgezette werkzaamheden die zij al ruim 35 jaar verricht voor deze stichting met als doel het verbeteren van de leefomstandigheden van mensen met een handicap. Elke gedoneerde euro wordt gegarandeerd rechtstreeks aan de betrokkenen besteed. Het gaat van leveren van hulpmiddelen (o.a. rolstoelen, bedden, brillen),  aanpassing van de woonomstandigheden (bouwen van toiletten / douches), of het opzetten van een gehandicapte organisatie, tot advisering en bemiddeling bij uit te voeren therapieën of operaties. Ook bezoekt zij regelmatig de Venrayse  Zr. Johannes (Gerdie Muijsers).  De oproep om gebruikte brillen mee te nemen, leverde een verrassend grote respons op waarmee Monique heel blij was.  Voor mensen die de Stichting Revalidatiemiddelen voor Ontwikkelingslanden financieel willen steunen volgt hier het banknummer: NL32 INGB 0002 8428 05.
fairtrade