Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Stichting Help Sri Lanka kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Stichting Help Sri Lanka, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Stichting Help Sri Lanka verstrekt. Stichting Help Sri Lanka kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

Waarom Stichting Help Sri Lanka gegevens nodig heeft
Stichting Help Sri Lanka verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Stichting Help Sri Lanka uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten afspraak.

Hoe lang Stichting Help Sri Lanka gegevens bewaart
Stichting Help Sri Lanka bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
Stichting Help Sri Lanka verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Privacyverklaring
In kaart brengen websitebezoek.
Op de website van Stichting Help Sri Lanka worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Stichting Help Sri Lanka gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
Stichting Help Sri Lanka maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Stichting Help Sri Lanka te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
Stichting Help Sri Lanka heeft hier geen invloed op.
Stichting Help Sri Lanka heeft Google geen toestemming gegeven om via Stichting Help Sri Lanka verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@helpsrilanka.nl. Stichting Help Sri Lanka zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Stichting Help Sri Lanka neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Stichting Stichting Help Sri Lanka maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Stichting Help Sri Lanka verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op.

Stichting Help Sri Lanka (Stichting Revalidatiemiddelen voor Ontwikkelingslanden)
Fuchsiastraat 72
6542 NX Nijmegen
Banknummer NL32 INGB 0002 8428 05
Kamer van Koophandel 41050573
info@helpsrilanka.nl